Giao thừa

Tháng Hai 17, 2015 Admin 0

Phúc thay…     GIAO THỪA Lời Chúa:   Mt 5,1-10 1 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc […]

Lời Chúa: Thứ Tư Lễ Tro

Tháng Hai 17, 2015 Admin 0

Đấng thấu suốt mọi bí ẩn  Thứ Tư Lễ Tro Lời Chúa:   Mt 6,1-6.16-18 1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các […]