Giáo Lý Mùa Chay

Tháng Hai 24, 2015 Admin 0

ĐHY Quốc vụ khanh Toà Thánh Bertone     1/ Mùa Chay là gì?  Mùa Chay kéo dài bao nhiêu ngày, bắt đầu và kết […]