Tôn vinh lòng thương xót

Tháng Tư 19, 2023 Admin 0

TÔN VINH LÒNG THƯƠNG XÓT Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm Cách đây không lâu, tôi nhận được thư của một giáo dân nêu thắc mắc […]