Không có ảnh

Giao thừa

Tháng Hai 16, 2015 Admin 0

Năm, bốn, ba, hai, một… Trong suốt 365 ngày của năm vừa qua, có biết bao nhiêu khoảnh khắc trôi đi, nhưng ít khi nào […]

Không có ảnh

Tết Đạo

Tháng Hai 16, 2015 Admin 0

  Hòa vào niềm vui chung của dân tộc, người Công Giáo cũng ăn Tết giống như mọi người, nhưng lại mang những nét đặc […]