Hư vô

Tháng Hai 4, 2015 Admin 0

 “Hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất” (St 3, 19) Chúng ta đang bắt đầu một hành trình Mùa Chay […]