Xúc cảm mùa xuân

Tháng Hai 20, 2015 Admin 0

Toan lo và bận rộn. Mệt mỏi và trách nhiệm. Ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, lòng nào dám mơ tưởng đến cái sự “du […]

Tết

Tháng Hai 20, 2015 Admin 0

TẾT Ds 6, 22-27 ; 1 Tx 5, 16-24 ; Mt 5, 1-10 ; Pl  4, 4-8 ; Mt 6, 25-34   Dù ai buôn bán nơi đâu Nhớ […]