Đi gieo Tin Mừng

Tháng Hai 6, 2015 Admin 0

Đi gieo Tin Mừng   Đoạn Tin Mừng hôm nay tóm tắt một ngày làm việc của Chúa Giêsu. Qua những hoạt động của một ngày […]