Thành người

Tháng Hai 6, 2015 Admin 0

WGPSG — “Con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người” (Lc 2,40) Thánh lễ thường diễn ra […]