Lòng Mẹ

Tháng Hai 2, 2015 Admin 0

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…” Âm hưởng bài hát “Lòng mẹ” cứ âm vang trong tâm tư tôi như là […]

Giải tội tập thể?

Tháng Hai 2, 2015 Admin 0

Hỏi (chi tiết):  Tìm hiểu về việc “Giải tội tập thể”   Đáp:  I- Giải tội tập thể là gì? “Giải tội tập thể” hay […]

Nơi cử hành Hôn phối

Tháng Hai 2, 2015 Admin 0

Hỏi (chi tiết):  Thưa cha, vừa qua có một cha nói với chúng con là: “Ai cư ngụ (trong trường hợp tạm trú) ở giáo […]