Đầu năm khai bút

Tháng Hai 21, 2015 Admin 0

Ngày đầu năm, những anh chàng ưa bôi nhọ giấy trắng – í quên! bôi nhọ màn hình – thường hay nhiễu sự đòi “khai […]