Không có ảnh

Để ăn chay hiệu quả

Tháng Hai 27, 2015 Admin 0

Người đứng đầu RSS nói rằng công việc của nữ tu là một nỗ lực để cải đạo người nghèo   Các nữ tu thuộc […]

Công Giáo và Tin Lành

Tháng Hai 27, 2015 Admin 0

Mình leo lên xe. Băng hai còn trống. Mình ngồi cô đơn. Xe sắp sửa lăn bánh, thì mộtchàng thanh niên phóng lên. Dòm mình […]