Đức Mẹ Mân Côi

Tháng Mười 2, 2016 Admin 0

Trong năm phụng vụ, chúng ta có nhiều lễ kính nhớ Đức Mẹ, vì những ân huệ lớn lao Mẹ đã nhận được, chẳng hạn […]

Chuỗi Mân Côi

Tháng Mười 2, 2016 Admin 0

Có lẽ á bí tích điển hình nhất của Công giáo là chuỗi Mân Côi, một tràng hạt gắn liền với Thánh giá. Jimmy Swaggart […]