Kinh đọc hàng ngày

Tháng Mười 2, 2016 Admin 0

Kinh Sáng   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần […]