Không có ảnh

Tư thế lúc Rước lễ

Tháng Mười 19, 2016 Admin 0

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina […]