Bề trên Tổng quyền mới của Dòng Tên: Tôi không thích được gọi là “giáo hoàng đen”

Đây là buổi gặp gỡ đầu tiên của vị Bề trên Tổng quyền mới của Dòng Tên với giới báo chí. Cha Arturo Sosa cho thấy ngài rất kiên nhẫn và hài hước, thậm chí ngay cả khi được hỏi liệu ngài có thích được gọi là “giáo hoàng đen” hay không.

ArturoSosaSJ.jpg 

Cha ARTURO Sosa

 

Bề trên Tổng quyền Dòng Tên

“Tôi nghĩ Mulemi sẽ phù hợp hơn. Tôi không thích được gọi là “giáo hoàng đen.”

“Mục đích là để có một tổ chức, Dòng Chúa Giêsu, hầu phục vụ Giáo Hội mọi lúc mọi nơi, làm những gì Giáo Hội cần đến. Vậy, ai sẽ là người xác định xem các nhu cầu của Giáo Hội là gì? Là Đức Giáo Hoàng. Chính là Đức Giáo Hoàng, bởi vì đó trách nhiệm của ngài trong Giáo Hội.”

 

Vị Bề trên Tổng quản mới, 68 tuổi, người Venezuela, nói rằng “Dòng Tên khao khát phục vụ Giáo Hội trong chính ơn gọi của Dòng, một ơn gọi phục vụ Giáo Hội và cộng tác vào những sứ mạng mà các vị Giám mục và Đức Thánh Cha đề nghị Dòng thi hành.”

Cha ARTURO Sosa

 

Bề trên Tổng quyền Dòng Tên

 

“Tôi thích điều gì nhất nơi Dòng Tên ư? Tôi có thể đưa ra một câu trả thật đơn giản. Tất cả mọi thứ. Điều thu hút tôi ngay từ khi còn nhỏ là các Giê-su hữu có một động lực tông đồ mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực.”

Vị Tổng quản mới của Dòng Tên đã từng là hiệu trưởng một trường đại học trong vòng 10 năm, là giám đốc một trung tâm nghiên cứu xã hội trong 20 năm. Ngài là người có óc quản trị. Ngài từng là Bề trên Giám Tỉnh tỉnh dòng Venezuela; phụ trách các học viện quốc tế của Dòng Tên tại Rome. Ngoài ra, ngài còn là một linh mục dòng Tên rất đạo hạnh.

 

Cha ARTURO Sosa

 

Bề trên Tổng quyền Dòng Tên

 

“Các Giê-su hữu có một di sản lớn lao: một nền linh đạo giúp bạn gặp gỡ Đức Giêsu nhập thể và gặp gỡ các tình huống cụ thể trên toàn thế giới.”

Trong buổi gặp gỡ, vị Bề trên Tổng quyền nói rằng ngài cảm thấy thoải mái và bình an với vai trò mới của mình. Ngài cảm ơn vị tiền nhiệm người Tây ban Nha, cha Adolfo Nicolas, là người sẽ trở lại Philippines phục vụ trong vai trò giám đốc linh hướng của một trung tâm mục vụ.

 

 

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

(dongten.net 19.10.2016/ Rome Reports 18-10-2016)