Nói ít làm nhiều

Tháng Mười 25, 2016 Admin 0

Nói chín thì phải làm mười, nói mười làm chín kẻ cười người chê. Ước mơ là thế, mà thực tế ít người làm được. […]

Vần Thơ Mân Côi

Tháng Mười 25, 2016 Admin 0

NĂM MẦU NHIỆM VUI MỘT VUI: Giây phút Thiên Thần: “Kính chào Trinh Nữ được ơn Chúa Trời. Phúc thay Bà sẽ chịu thai, Cưu […]