Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng tu nghị Dòng Tên

ROMA. Sáng ngày 24-9-2016, ĐTC Phanxicô đã đến viếng thăm Tổng tu nghị thứ 36 của Dòng Tên đang tiến hành ở Roma, và khích lệ các tu sĩ của dòng tiếp tục tiến bước, trong ”tự do và vâng phục”.

PopeFrancis-24Oct2016-15.jpg

Trong bài huấn dụ sau lời chào mừng của Cha Tân Bề trên Tổng Quyền Arturo Sosa, ĐTC nhắc đến các sứ điệp của các vị Tiền Nhiệm gửi các Tổng tu nghị của dòng Tên, từ Đức Phaolô 6 tới ĐGH Biển Đức 16. Ngài nhắc nhở các tu sĩ của dòng về sứ mạng ”đồng hành với Giáo Hoàng, ”tự do và vâng phục, đi tới những khu vực ven biên ngoại ô mà những người khác không đi tới, dưới cái nhìn của Chúa Giêsu và nhìn về chân trời làm vinh danh Chúa vinh danh Chúa hơn, Đấng không ngừng làm cho chúng ta ngạc nhiên”.

 ĐTC cũng nói đến ơn gọi của tu sĩ dòng Tên là ”đi khắp thế giới và sống tại bất kỳ nơi nào có hy vọng phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ các linh hồn” (Hiến pháp, 304). Ngài trích câu nói của một cha dòng Tên xưa kia, Jerome Nadal, ”Đối với dòng Tên, toàn thế giới là nhà của chúng ta”.

 Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, ĐTC nhắc Dòng Tên về tầm quan trọng mà thánh Ignatio Loyola dành cho các công việc từ bi thương xót – chăm sóc các bệnh nhân ở nhà thương, xin làm phúc bố thí, chia sẻ, dạy giáo lý cho trẻ em, và kiện nhẫn chịu đau khổ vì bị lăng mạ.. đó là cơm bánh hằng ngày của thánh Ignatio và các bạn đồng hành đầu tiên. Các vị quan tâm làm sao để không một công việc từ bi bác ái nào trở thành chướng ngại!”.

 ĐTC nói rằng ”Năm Thánh Lòng Thương xót là thời điểm thích hợp để suy tư về các công việc từ bi thương xót. Tôi nói từ này ở số nhiều, vì thương xót không phải là một từ trừu tượng, nhưng là một lối sống đặt những cử chỉ cụ thể trước lời nói. Những cử chỉ này liên hệ đến thân mình người láng giềng và được qui định trong các công việc từ bi thương xót”.

 ĐTC cũng nói với Tổng tu nghị 36 rằng dòng Tên có một sứ vụ quan trọng là mang an ủi và vui mừng vào trong cuộc sống của dân Chúa.. an ủi dân Chúa và giúp đỡ họ qua sự phân định để kẻ thù của bản tính con người không cướp mất niềm vui của chúng ta, niềm vui loan báo Tin Mừng, niềm vui gia đình, niềm vui của Giáo Hội, niềm vui của thiên nhiên”. (SD 24-10-2016)

PopeFrancis-24Oct2016-11.jpg

PopeFrancis-24Oct2016-12.jpg
PopeFrancis-24Oct2016-13.jpg

PopeFrancis-24Oct2016-14.jpg

 (G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 24.10.2016)