Giáo xứ Đức Bà Hoà Bình: Mừng tân chính xứ

 WGPSG – “Hãy trọn niềm tin vào Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để nhờ Mẹ và qua Mẹ, chúng ta được tràn đầy ân sủng, luôn sẵn sàng theo thánh ý Chúa”.

Trên đầy là lời nhắn nhủ của cha Tổng Đại diện (TĐD) Ignatiô Hồ Văn Xuân với cộng đoàn giáo xứ Đức Bà Hòa Bình, giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán, khi ngài chủ sự Thánh lễ nhậm chức chánh xứ Đức Bà Hòa Bình của cha Giuse Đinh Đức Thịnh.

Sáng thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2016, giáo xứ Đức Bà Hoà Bình, hạt Sàigòn – Chợ Quán đã vui mừng đón cha tân chính xứ Giuse Đinh Đức Thịnh.

Lúc 08g30, quý chức đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ Đức Bà Hoà Bình đã có mặt tại giáo xứ An Bình để đón cha tân chính xứ. Sau những nghi thức đơn giản tại nhà khách giáo xứ, cha nguyên chính xứ Giuse cùng quý chức hai giáo xứ, bà cố và thân nhân cha Giuse, khách mời viếng Thánh Thể trong nhà thờ, chụp chung ảnh lưu niệm và rời giáo xứ An Bình để về nhiệm sở mới là giáo xứ Đức Bà Hoà Bình.

Lúc 09g30, cộng đoàn giáo xứ Đức Bà Hoà Bình vui mừng chào đón cha tân chính xứ Giuse Đinh Đức Thịnh. Sau khi viếng Thánh Thể trong nhà thờ, cha tân chính xứ Giuse cùng quý tu sĩ, quý chức HĐMV và cộng đoàn giáo xứ mừng đón cha Tổng Đại diện (TĐD) Ignatiô Hồ Văn Xuân, quý cha hạt trưởng, quý cha và khách mời đến tham dự Thánh lễ tạ ơn.

Lúc 10 giờ, Thánh lễ tạ ơn được cử hành trọng thể tại nhà thờ giáo xứ Đức Bà Hoà Bình. Cha TĐD Ignatiô đã chủ sự nghi thức nhậm chức và chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có quý cha hạt trưởng, cha tân chính xứ Giuse và cha nghĩa phụ Gioan Baotixita, quý cha hạt Sàigòn Chợ Quán, quý cha hạt Bình An và quý cha khách.

Hiệp ý trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ, bà cố và gia đình huyết tộc của cha tân chính xứ Giuse, quý khách và quý chức đại diện các giáo xứ trong và ngoài giáo hạt Sàigòn Chợ Quán cùng cộng đoàn giáo xứ Đức Bà Hòa Bình. Khách mời tham dự trong Thánh lễ có Thượng toạ Thích Minh Tâm, đại diện tôn giáo bạn – Trụ trì chùa Ngọc Nhân quận 6.

Ngỏ lời trước Thánh lễ, cha TĐD Ignatiô, chủ tế giới thiệu cha sở mới của giáo xứ Đức Bà Sàigòn và mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện, tạ ơn Chúa: Xin Chúa ban cho cha sở mới và cộng đoàn giáo xứ được tràn đầy ơn phúc, luôn hiệp nhất, yêu thương trong đức tin, đức cậy và đức mến. Cha TĐD Ignatiô đã thay mặt Đức TGM Phaolô, chủ sự nghi thức nhậm chức tân chính xứ của cha Giuse, gồm các phần chính: Cha tân chính xứ trình Thư Bổ nhiệm của Đức TGM Phaolô lên cha quản hạt Sàigòn-Chợ Quán và cha quản hạt công bố văn thư bổ nhiệm. Cha tân chính xứ tuyên xưng Đức Tin và tuyên thệ trung thành với Giáo hội, vâng phục đấng Bản quyền, giảng dạy dân Chúa theo đúng ý muốn của Chúa và Giáo hội. Sau khi tuyên thệ, cha TĐD Ignatiô hướng dẫn cha tân chính xứ các phần trong nghi thức diễn nghĩa như: Đến tháp chuông nhà thờ, ngồi Tòa giải tội, ngồi Ghế chủ toạ, mở cửa xông hương Nhà tạm.

Chia sẻ trong giảng lễ, cha TĐD Ignatiô đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng suy niệm về mầu nhiệm Đức Maria-Mẹ Thiên Chúa dựa vào bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca (Lc 2, 16-21) vừa công bố. Từ mẫu gương của Đức Maria, ngài cũng mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy luôn cầu nguyện và tín thác vào Đức Mẹ, vì “Mẹ Thiên Chúa cũng chính là Mẹ của mỗi người chúng ta”. Ngài nhắn nhủ cộng đoàn: Hãy trọn niềm tin vào Đức Mẹ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, để nhờ Mẹ và qua Mẹ, chúng ta được tràn đầy ân sủng, luôn sẵn sàng theo thánh ý Chúa và sẵn sàng “Xin vâng” như Mẹ.

Cuối lễ, ông chánh trương Luca Nguyễn Văn Quang, đại diện HĐMV và cộng đoàn giáo xứ ngỏ lời cảm tạ, tri ân cha TĐD Ignatiô, chủ tế Thánh lễ, quý cha hạt trưởng và quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý tôn giáo bạn, quý chức HĐMV các giáo xứ, quý ân nhân, khách mời, bà cố và gia đình huyết tộc của cha tân chính xứ cùng cộng đoàn. Trong niềm vui chúc mừng cha sở mới, vị đại diện giáo xứ bày tỏ: “Hội đồng Mục vụ cùng toàn thể giáo xứ Đức Bà Hoà Bình nguyện sẽ vâng phục và cộng tác hết sức với cha tân chính xứ trong việc phát triển giáo xứ về mọi mặt, nhất là việc rao giảng Tin Mừng cho lương dân theo lời Chúa dạy”.

Sau lời phát biểu của vị đại diện giáo xứ, những bó hoa tươi thắm, nặng trĩu tình cảm của cộng đoàn giáo xứ Đức Bà Hoà Bình kính tặng cha TĐD Ignatiô chủ tế và quý cha hạt trưởng đồng tế. Tràng pháo tay vang khắp nhà thờ như thay lời tạ ơn, tỏ lòng quý mến, vâng phục của cộng đoàn giáo xứ nhân ngày mừng đón cha tân chính xứ Giuse.

Trong tâm tình tạ ơn ngày nhậm xứ, cha tân chính xứ Giuse Đinh Đức Thịnh ngỏ lời cảm ơn Đức TGM Phaolô và Đức cha phụ tá Giuse, quý cha hạt trưởng và quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý tôn giáo bạn, quý chức HĐMV, quý thân nhân, khách mời và cộng đoàn đã dành cho ngài những tình cảm đặc biệt trong ngày nhận giáo xứ mới. Cha cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ngài và hứa gắn kết cộng đoàn trong sự yêu thương quan phòng của Chúa, làm tăng trưởng đời sống đức tin, phát triển giáo xứ theo ý Chúa và Giáo hội.

Đáp từ trước khi ban phép lành cuối lễ, cha TĐD Ignatiô chủ tế, chúc mừng cộng đoàn giáo xứ Đức Bà Hoà Bình có cha sở mới. Ngài cũng thông tin những sự kiện quan trọng trong Giáo hội Công giáo Việt nam và tại Giáo phận Sàigòn để cộng đoàn cùng chia sẻ và thêm lời cầu nguyện

Giáo xứ Đức Bà Hoà Bình thuộc giáo hạt Sàigòn-Chợ Quán, toạ lạc khu vực trung tâm quận 1. Giáo dân thuộc nhiều vùng miền và tiếng Hoa là một trong những ngôn ngữ phụng tự Thánh lễ của giáo xứ. Giáo xứ có sự trợ giúp mục vụ, sinh hoạt của quý thầy dòng Gioan Tẩy Giả, quý soeur dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và dòng Phaolô Thành Chartres.

GX. ĐỨC BÀ HÒA BÌNH: ĐÓN CHA SỞ MỚI