Video – Một linh mục Dòng Tên đã được thả tự do sau 8 tháng bị bắt cóc

Vào tháng 6 năm 2014 cha Alexis Prem Kumar SJ, người Ấn Độ đã bị bắt cóc ở Afghanistan. Giờ đây ngài đã được thả tự do và trở về với gia đình. Sau đây là nội dung đoạn video này: