Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều Roma đi tĩnh tâm

Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y, Giám Mục trong Giáo Triều Roma đã đi tĩnh tâm bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Chay, dự kiến tuần tĩnh tâm sẽ kết thúc vào trưa thứ 6 tuần này.  Ai là người giúp tĩnh tâm cho Giáo Triều lần này và chủ đề của đợt tĩnh tâm này là gì? Xin mời chúng ta cùng xem đoạn video để biết rõ: