Vị Linh mục cuối cùng, tù nhân của trại tập trung Dachau, đã qua đời

Bonn, Đức quốc – Cha Hermann Scheipers, Linh mục cuối cùng trong số các Linh mục tù nhân còn sống sót của Đức quốc xã tại trại tập trung Dachau đã qua đời hôm ngày 2/6 tại Ochtrup, Đức quốc, hưởng thọ 102 tuổi.

Hermann_Scheipers.jpgCha Scheipers cảm thông với các người Balan bị cưỡng bức lao động; cha dâng Thánh lễ và giải tội cho họ trước khi bị bắt giam. Việc làm của cha bị Đức quốc xã xem là gây rối loạn giữa dân chúng. Cha bị chính quyền Đức bắt vào tháng 10 năm 1940 và 5 tháng sau bị đưa đến Dachau gần Munich. Trong trại này cũng có nhiều Linh mục bị giam giữ.

Khi cha bị đưa đến trại, viên giám đốc đã chào đón cha bằng câu nói: Ông không có sự kính trọng, không có sự giúp đỡ, và không có quyền. Ở đây, hoặc là ông làm việc  hoặc là chết”. Điều này thấy rõ qua hàng chữ lớn trên cổng sắt ở lối vào: “Lao động giải phóng”. Như các Linh mục khác, cha cũng làm nô lệ như các công nhân chỉ được ăn nước súp. Những người làm việc không nhanh thì bị đánh đòn, bị treo lên hay dìm trong nước đá, và nhiều người đã chết.

Cha Scheipers đã nói: điều duy nhất người ta có thể làm là trốn thoát hay cầu nguyện. Cha không bị đưa đến phòng ngạt khí vì người chi em song sinh với cha cảnh báo chính quyền Berlin là nếu cha chết thì những người Công giáo ở Ochtrup sẽ nổi dậy.

Sau khi chiến tranh kết thúc, cha trở về phục vụ trong Giáo phận Dresden-Meissen và một lần nữa phải chống lại một chế độ hà khắc của các nhà cầm quyền cộng sản ở Đông Đức. (CNS 15/6/2016)

(Hồng Thủy OP, RadioVaticana 16.06.2016)