Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Thủ tướng Hà lan

Vatican – Sáng hôm nay 15/6/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp ông Mark Rutte, Thủ tướng Hà lan. Sau đó ông Mark Rutte cũng gặp Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, được Đức cha Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao, tháp tùng.

HaLan.jpg

Trong cuộc hội đàm thân mật, các quan hệ song phương tốt đẹp giữa Hà Lan và Tòa Thánh được nêu lên. Hai bên cũng chú ý đến các vấn đề được quan tâm chung như hiện tượng di dân và xem xét một vài vấn đề quốc tế khác nhau. (SD 15/672916)

(Hồng Thủy Op, RadioVaticana 15.06.2016)