Tự do

Nếu như có ai đó hỏi rằng bạn có thể điền từ nào vào cụm từ còn thiếu sau đây: “ĐỘC LẬP – …?… – HẠNH PHÚC”? Có lẽ, câu trả lời của bạn sẽ là hai chữ: “TỰ DO”.

TỰ DO ở đây không có nghĩa là ta muốn làm bất cứ điều gì thì làm! Nhưng TỰ DO ấy cần phải được gắn liền với ý thức trách nhiệm cá nhân. Hơn thế, chỉ khi ta sử dụng TỰ DO để phục vụ Chân-Thiện-Mỹ, khi ấy, TỰ DO mới có thể đem lại cho con người hạnh phúc và bình an, quốc gia mới thái bình và thịnh vượng.

Chúng ta hãy dành một ít thời gian để cùng suy gẫm về TỰ DO qua một vài danh ngôn trong clip dưới đây.