Trực tiếp: Thánh lễ suy tôn LCTX tại nhà thờ Huyện Sỹ lúc 15h00 | ngày 03.07.2020

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Nhà thờ Huyện Sỹ (Chợ Đũi) Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Do Linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng (Tổng linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tổng giáo phận Sài Gòn) chủ tế. Vào lúc 15giờ00 thứ Sáu ngày 03.07.2020. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter, Youtube:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Yêu thương phục vụ

Website: Giáo Họ Vĩnh lộc

Website:  Giađình cầunguyện

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì