Karl Rahner

Tháng Bảy 30, 2020 Admin 0

Có thể nói được rằng, một trong những thần học gia Công giáo của thế kỷ XX có tầm ảnh hưởng lớn nhất và được […]