Trực tiếp: Thánh lễ LCTX lúc 15h00 ngày 23.07.2020 tại G.x Chí Hòa

Thánh lễ suy tôn Lòng Chúa Thương Xót do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế tại Thánh đường Giáo xứ Chí Hòa – Giáo hạt Chí Hòa. Do linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế. Vào lúc 15h00 Thứ Năm ngày 23.07.2020. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Giáo điểm Vĩnh lộc

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì