Rước lễ lần đầu lúc 101 tuổi!

Đối với Chúa, không bao giờ là quá trễ, đó là trường hợp của bà Doña Penha, người Ba Tây. Ngày 28 tháng 9 – 2016, dù bà Penha đã sống một cuộc đời với không biết bao nhiêu trải nghiệm, nhưng đây là giây phút duy nhất trong đời bà. Trong thánh lễ ở căn nhà hưu dưỡng của Núi Carmel ở Rio de Janeiro, Ba Tây, lần đầu tiên bà được rước lễ!

 Dona_Penha_101_receives_first_communion-01.jpg
Ảnh: CNA

“Mặc thời gian, không có gì là mắc cở, không gì có thể ngăn được bà”

Bà Josiane Ribeiro trong ban điều hành của nhà hưu dưỡng nói: “Đây là một buổi lễ rất đẹp cho chúng tôi thấy, không bao giờ quá trễ để nhận Mình Thánh Chúa, khi một người đi tìm Chúa, thì mặc cho thời gian, không có gì là mắc cở, không có gì có thể ngăn bà nhận Mình Thánh Chúa.” Bà cho biết, bà Penha đến nhà hưu dưỡng từ một năm nay, nhà hưu dưỡng do các nữ tu Dòng Đức Bà Mân Côi Rôma điều khiển. Ở đây có một nhà nguyện và có thánh lễ trong tuần.

Bà Penha bắt đầu giữ đạo khi 100 tuổi

Bà Penha bắt đầu tham dự thánh lễ với các bà khác. Một ngày nọ, bà xin nhận bí tích giải hòa. Nhưng linh mục Domingos Sàvio Silva Ferreira biết ra bà chưa rước lễ lần đầu, cha xin các xơ chuẩn bị cho bà. Các xơ giúp bà cho biết chính bà ao ước được rước lễ: “Bà rất hết lòng, bà sốt sắng chuẩn bị để được rước lễ lần đầu”. Giáo hội công giáo không ấn định số tuổi để nhận bí tích. Giáo hội ấn định theo truyền thống, tuổi tối thiểu là bắt đầu 7 tuổi khi trẻ con có đủ khả năng nhận định. Nhưng Giáo hội không ấn định tuổi tối đa, với điều kiện là người đó đủ khả năng phân biệt bánh thánh và bánh thường.

Biểu tượng mới của nhà hưu dưỡng

Các hình ảnh rước lễ lần đầu của bà Penha đăng trên trang Facebook của nhà hưu dưỡng đã được rất nhiều người xem. Giữa các phản hồi “Ồ thật đẹp! Que lindaaa” là phản hồi của một cư dân mạng: “Mỗi người có giờ của mình, giờ của bà Penha là bây giờ. Xin Chúc chúc lành cho bà!”.

Dona_Penha_101_receives_first_communion-02.jpg
Dona_Penha_101_receives_first_communion-03.jpg

 

(phanxico.vn 16.10.2016/
aleteia.org, Sylvain Dorient, 15-10-2016)