Hồng ân 125 năm thành lập Tỉnh dòng Thánh Phao-lô Hà Nội

Hà nội, ngày 14 – 10 – 2016 Tỉnh dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã long trọng tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 125 năm Tỉnh dòng Hà Nội chính thức được thành lập. Tại nguyện đường Sainte Marie lúc 17h, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự Thánh lễ Tạ ơn.

Hiện diện trong Thánh Lễ có Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, tân chủ tịch HĐGM Việt Nam, Đức TGM Leopoldo Girelli, các Đức Giám mục thuộc Giáo tỉnh Hà Nội cùng đông đảo Linh mục, Tu sỹ nam nữ và anh chị em Giáo hữu.

DongThanhPhaolo-03.jpg

Trong niềm vui trọng đại này, có sự hiện diện của sơ Tổng cố vấn Dòng thánh Phaolo thành Chartres cùng các sơ Giám tỉnh các Tỉnh dòng Phao-lô tại Việt Nam.

Chia sẻ trong Tháng lễ, Đức Hồng Y Phê-rô đã khởi đi từ kinh nghiệm đức tin của Dân Chúa tại Israel để làm toát lên tinh thần gắn bó với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả thời gian lưu đầy viễn xứ, dân Israel đã cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa. Khi được trở về Giêrusalem, họ đã hân hoan tạ ơn Chúa về sự quan phòng mà Thiên Chúa luôn dành cho họ.

Nối kết với những bước thăng trầm trong suốt 125 năm qua của Tỉnh dòng Phao-lô Hà Nội, Đức Hồng Y mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các nữ tu thuộc Tỉnh dòng Phao-lô Hà Nội nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đối với tất cả chị em trong dòng. Kết thúc bài chia sẻ, ngài nhắc lại lời mời gọi khi bước vào Thánh Lễ: hôm nay chúng ta ngợi khen tình thương của Thiên Chúa, vì Người hằng dẫn dắt chúng ta.

Kết thúc Thánh lễ, sơ Saint-Jean de Marie Trần Thị Anh, Giám tỉnh của Tỉnh dòng Phao-lô Hà Nội đã nói lên lời cảm tạ Đức Hồng Y Phê-rô, các Đức Giám mục, các Linh mục, Tu sỹ, và Ân nhân đang hiện diện cùng với chị em trong ngày trọng đại này.

“Thời gian 125 với bao biến cố thăng trầm với nhiều cung bậc. Thời gian và những biến cố ấy dài đủ để chúng con cảm nghiệm một cách sâu sắc về ân sủng và tình thương vô biên của Thiên Chúa đã luôn bảo bọc, dẫn dắt từ ngày khai sinh cho đến hôm nay” – lời của sơ Giám tỉnh.

Tại khuôn viên của nhà dòng vào lúc 19h30, cộng đoàn đã cùng các sơ nhìn lại suốt chặng đường đã qua với chủ đề “Tri ân quá khức, Tín thác tương lai”. Bằng những hình thức phụ họa cho lời kể, trên 100 em đang tìm hiểu ơn gọi của dòng đã giúp cộng đoàn cảm nhận niềm vui của linh đạo dòng Phao-lô thành Chartres trên đường phục vụ tha nhân.

Được biết, năm 1883 từ Sài Gòn, 6 nữ tu dòng thánh Phaolo đã được gửi đi phục vụ tại Miền Bắc Việt Nam. Chỉ sau 8 năm hiện diện tại Bắc Việt, Tỉnh dòng Hà Nội đã chính thức được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1891.

Năm 1954 hầu hết các nữ tu và các tập sinh đã phải lên đường đi vào Đà Nẵng, chỉ còn lại 19 nữ tu trụ lại tại Hà Nội. Các cơ sở y tế, trường học, trại tế bần … đều không được tiếp tục hoạt động dưới sự điều hành của nhà dòng.

Suốt 50 năm tại Hà Nội chỉ còn sự hiện diện của mấy nữ tu lớn tuổi. Công việc phục vụ mà người ta dễ nhận thấy nơi các sơ trong thời gian dài này là những nồi cháo hằng ngày được chuyển tới cho các bệnh nhân tại bệnh viện.

Dần dần các nữ tu được đào luyện tại Đã Nẵng đã trở lại Hà Nội. Một sức sống mới hồi sinh. Chẳng bao lâu sau, số các nữ tu đã gia tăng nhanh chóng. Hiện nay Tỉnh dòng Hà Nội đã có mặt trên khắp mọi miền của hầu hết các Giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội với 15 cộng đoàn chính thức và 6 giáo điểm.

DongThanhPhaolo-01.jpg
DongThanhPhaolo-02.jpg
DongThanhPhaolo-04.jpg

(WTGP.Hà nội 15.10.2016)