Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên

Thánh Thần soi sáng

 
 
Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên
Lời Chúa: 

Lc 12,8-12

8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; 9 nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. 10 Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

11 “Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, 12 vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào.” (Lc 12,12)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Đoạn này tiếp liền đoạn hôm qua và cùng một chủ đề “Chúa Giêsu khuyên môn đệ mình hãy mạnh dạn sống và rao giảng Phúc Âm, đừng sợ”. Trong đoạn hôm qua, Chúa Giêsu đã đưa một lý do để đừng sợ, đó là có Thiên Chúa quan phòng. Hôm nay Ngài đưa thêm hai lý do nữa:

1. cc. 8-10: Lý do thứ nhất để đừng sợ là trong ngày phán xét chính Chúa Giêsu sẽtuyên bố nhận kẻ can đảm làm chứng cho Ngài. Lời trấn an này đi kèm với lời đe dọa: Chúa Giêsu sẽ không nhìn nhận kẻ nào vì sợ mà chối Ngài.

2. cc. 11-12: Lý do thứ hai để đừng sợ là sẽ có Thánh Thần soi sáng cách ăn nói và ứng phó khi người môn đệ bị đưa ra trước những nhà cầm quyền thế gian.

B- Suy gẫm (… nẩy mầm)

1. Tử vì đạo và chối đạo ngày nay: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống. Ngày nay những cuộc bách hại đạo công khai không còn, nhưng những khó khăn mọi mặt mà Kitô hữu đang trải qua cũng đủ để họ tuyên xưng đức tin đến mức tử vì đạo. Ngược lại, khước từ sống theo những cam kết đức tin cũng là một hình thức chối đạo. Chối đạo khi không có những hành động cụ thể, khi đóng khung đức tin vào những việc đạo đức làm vì thói quen, khi không nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. (Trích: Mỗi ngày một tin vui)

2. Lần đầu tiên giảng Lời Chúa, một mục sư trẻ giảng chưa được lưu loát lắm. Trong đám thính giả, một người lên tiếng: “Thưa ngài, ngài chưa đủ khả năng giảng đâu. Ngài nên xấu hổ về chính mình đi”. Vị mục sư đáp: “Vâng, tôi rất xấu hổ về tôi. Nhưng tôi không hề xấu hổ về Chúa Giêsu, Đấng đã dám lấy chính Máu Mình để cứu rỗi chúng ta”. (Christian Herald)

3. Lc 1,28-37: Khi nghe Thiên sứ báo Thiên Chúa muốn giao cho Đức trinh nữ Maria một sứ mạng quan trọng là làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Người đã “bối rối”. Nhưng thiên sứ đáp: “Đừng sợ… Thánh Thần đã ngự xuống trên cô… Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được”.

4. Trong thời đầu mở mang Giáo Hội, các môn đệ Chúa đã nhờ “tràn đầy Thánh Thần” nên “không sợ” áp bức, “mạnh dạn” loan báo Phúc Âm. (x. Cv 4,33: các tông đồ; Cv 7,55-56: Stêphanô; Cv 21,8-14: Phaolô)

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa chính là Ðường – là Sự Thật – và là Sự sống đời đời. Xin Mình Thánh Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng con biến đổi chúng con theo Thần Khí của Chúa. Xin giúp chúng con luôn bước đi trong đường ngay nẻo chính.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã tao dựng chúng con một con người hoàn hảo giống hình ảnh Chúa. Chúa đặt nơi thẳm sâu tâm hồn chúng con nỗi khát khao về chân thiện mỹ. Xin cho chúng ta biết can đảm vượt qua những trói buộc của đam mê, ích kỷ, tội lỗi, để sống theo sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc tội lỗi. Xin đừng để thái độ cố chấp của chúng con làm chúng con xa lìa Chúa và đánh mất tình liên đới với mọi người.

Lạy Chúa, chúng con ao ước được nên hoàn thiện như Chúa. Xin cho chúng con luôn can đảm vượt thắng tội lỗi và làm chủ tư tưởng ước muốn của mình đi theo lề luật của Chúa. Xin đừng để những đam mê lầm lạc tách lìa chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)