Khánh thành và cung hiến thánh đường giáo xứ Fatima Bình Triệu

Sáng 25.3.2017, Thánh đường giáo xứ Fatima Bình Triệu (Trung tâm Hành hương Fatima Bình Triệu) đã được khánh thành và cung hiến. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế
Khánh thành và cung hiến thánh đường giáo xứ Fatima Bình Triệu

Đồng tế có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục giáo phận Mỹ Tho; Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám mục giáo phận Vĩnh Long; Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn -Giám mục phó giáo phận Bà Rịa; linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân -Tổng Đại diện TGP. TPHCM, cùng đông đảo các linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự.

Sau đây là hình ảnh buổi lễ do  Văn Quý và Hùng Luân thực hiện:

01-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
02-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
03-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
04-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
05-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
06- Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
nha tho binh trieu
Duc tong khanh thanh nha tho Binh Trieu
09-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
10-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
11-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
12-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
13-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
14-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
15-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
17-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
17b-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
18-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
19-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
20-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
21-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
22-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
23-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
24-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
25-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
26-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
27-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
28-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
29-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
30-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
31-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
32-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
33-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
34-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu
35-Khanh thanh nha tho Fatima Binh Trieu 

 

 

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc