Hiệp thông cầu nguyện ngày 3/10/2014

 

Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ đã cùng hiệp thông cầu nguyện dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những ý nguyện và tín thác của các Thành viên trong và ngoài Gia đình trong buổi cầu nguyện cho các Gia đình tại Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi vào lúc 19 giờ 30 ngày 3/10/2014.

 

24 Xin ơn Lòng Kính mến Thiên Chúa và Đức Mẹ cùng Tạ ơn Ba Đấng

16 Xin ơn vững tin và bình an trong gia đình

7 Xin ơn ơn soi sáng, bến đỗ đức tin và phó thác

8 Xin ơn  hánh hóa bản thân và gia đình

1 Xin ơn cho con cháu siêng năng xưng tội và rước lễ

11 Xin ơn mở lòng hoán cải và vâng theo ý Chúa

8 Xin ơn Sức khỏe và bình an cho Cha mẹ

4 Xin ơn cho gia đình được hòa thuận thương yêu và bình an trong Chúa

16 Xin ơn sớm có công ăn việc làm và việc làm được luôn thuận lợi

2 Xin ơn cho được phỏng vấn và thi đậu

20 Xin ơn mọi sự như ý

28 Xin ơn xin chữa lành bệnh

2 xin ban sức khỏe cho Mẹ và thai nhi

1 Xin ơn đi dường được bình an

2 Xin ơn ho người ngoại giáo sớm nhận biết Chúa

10 Người xin cho con cái luôn trung thành với ơn gọi và luôn yêu mến Chúa

1 Người xin chúc lành cho tình yêu chúng con 

1 Người xin giữ đạo đến trọn đời

2 người xin được sửa chữa nhà ở

1 Maria được đoàn tụ gia đình

1 người xin thoát khỏi sự dữ

1 người xin chữa lành bệnh cho Bác Trần Nam Thịnh

1 người xin Tạ ơn Đức Thánh Cha và Cha Trương Bửu Diệp

1 người xin cho con thoát khỏi cảnh tù tội

Cộng đoàn xin cho Chị Anna được chữa lành bệnh

 Xin cầu cho 

8 Linh hồn Anna

2 Linh hồn Anna Maria

5 linh hồn Anton

14 linh hồn Phero 

5 linh hồn Teresa

1 linh hồn Enmanuel

1 linh hồn Daminh

16 linh hồn Maria

2 linh hồn Matta

9 linh hồn Giuse

1 linh hồn Gioan

1  linh hồn Gioan Kim

2 linh hồn Micae 

2 linh hồn Luca 

3 linh hồn Phaolo 

2 linh hồn Rosa 

1 linh hồn Madalena 

2 linh hồn Mathew

2 linh hồn Gioan Baotixita 

1 linh hồn Nữ tu Ligoria

8 Người xin cho Ông bà Nội ngoại tổ tiên

18 Người xin cho các Đẳng linh hồn, linh hồn mồ côi