Hiệp thông cầu nguyện ngày 12 và 19/9/2014

Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ đã cùng hiệp thông cầu nguyện dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những ý nguyện và tín thác của các Thành viên trong và ngoài Gia đình trong buổi cầu nguyện cho các Gia đình tại Núi Đức Mẹ nhà thờ Huyện Sỹ, Họ Chợ Đũi vào lúc 19 giờ 30 ngày 12 và 19/9/2014.

 

37 Xin ơn Lòng Kính mến Thiên Chúa và Đức Mẹ cùng Tạ ơn Ba Đấng

33 Xin ơn vững tin và bình an trong gia đình

17 Xin ơn ơn soi sáng, bến đỗ đức tin và phó thác

17 Xin ơn  hánh hóa bản thân và gia đình

16 Xin ơn cho con cháu siêng năng xưng tội và rước lễ

32 Xin ơn mở lòng hoán cải và vâng theo ý Chúa

18 Xin ơn Sức khỏe và bình an cho Cha mẹ

8 Xin ơn cho gia đình được hòa thuận thương yêu và bình an trong Chúa

18 Xin ơn sớm có công ăn việc làm và việc làm đượcluôn thuận lợi

1 Xin ơn cho được phỏng vấn và thi đậu

12 Người xin cho vượt qua khó khăn và trả được nợ

25 Xin ơn mọi sự như ý

43 Xin ơn xin chữa lành bệnh

4 Xin ơn sớm có con, xin ban sức khỏe cho Mẹ và thai nhi

4 Xin ơn đi dường được bình an

20 Xin ơn ho người ngoại giáo sớm nhận biết Chúa

Cộng đoàn xin cho Chị Anna hết bệnh ung thư

Cộng đoàn xin ơn chữa lành bệnh cho Cha Mẹ Chị Oanh 

Cộng đoàn xin chữa lành bệnh cho Micae

1 Người xin cho em trai được trở về cùng gia đình, bình an cho gia đình

 Xin cầu cho 

14 Linh hồn Anna

15 linh hồn Anton

21 linh hồn Phero 

15 linh hồn Teresa

2 linh hồn Enmanuel

8 linh hồn Daminh

39 linh hồn Maria

2 linh hồn Matta

38 linh hồn Giuse

1 linh hồn Gioan

1 linh hồn Annê

2 linh hồn Andrê

2 linh hồn Phanxico Assisi

1 linh hồn Phanxico 

1 linh hồn Augustino

2 linh hồn Mathew

2 linh hồn Vincente

2 linh hồn Lucia

2  linh hồn Gioan Kim

11 linh hồn Gioan Baotixita

Cầu cho linh hồn Maria mới qua đời

9 Người xin cho Ông bà Nội ngoại tổ tiên

8 Người xin cho linh hồn Ngoại giáo

19 Người xin cho các Đẳng linh hồn