Hàng ngàn người ở Hoa Kỳ gia nhập Giáo Hội vào Lễ Phục Sinh

Khoảng một phần ba số giáo phận ở Hoa Kỳ đã báo cáo số lượng những người dự tòng và ứng viên tương lai gia nhập Giáo Hội vào Lễ Phục Sinh.
Hàng ngàn người ở Hoa Kỳ gia nhập Giáo Hội vào Lễ Phục Sinh

Những số liệu cao nhất do Tổng Giáo phận Los Angeles cung cấp (2.694 người dự tòng và ứng cử – tăng từ 1.638 vào năm 2015), Tổng Giáo phận Galveston-Houston (2,375), Giáo phận Dallas (2,175), Tổng Giáo phận Atlanta (1,892) Tổng Giáo phận Newark (1,192), Tổng Giáo phận Washington (1,181), và Tổng Giáo phận Seattle (1,088).

39.721 mới học đạo đã được rửa tội tại Hoa Kỳ vào năm 2015, và thêm 71.809 ứng viên được tiếp nhận hiệp thông với Giáo Hội, trong tổng số 111.530 người cải đạo giảm từ 114.721 người cải đạo (44.544 người và 70.117 ứng viên) vào năm 2014, nhưng tăng từ 106.485 người cải đạo (39,654 người cải đạo và 66,831 ứng viên) vào năm 2013.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn