Đức Thánh Cha nói về tầm quan trọng của Mẹ Maria nhân dịp Năm Thánh với Mẹ

Cuối tuần qua tại Vatican, dịp Năm Thánh với Đức Maria được bắt đầu vào lễ Đức Mẹ Mân Côi. Vì thế, ngày hôm sau, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã hướng dẫn đoàn khách hành hương đọc và suy gẫm các màu nhiệm sự Sáng của Kinh Mân Côi, sau khi đã lắng nghe các bài hát và các vũ điệu dâng kính Đức Nữ Trinh.

Sau đó, các cuộc rước tượng Đức Maria đã được diễn ra. Nhiều người trong đám đông tham dự đã mang theo rất nhiều ảnh tượng Đức Maria, giới thiệu Mẹ từ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ.

Trong lời suy niệm về Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha đã đi sâu vào các màu nhiệm. Ngài không chỉ giải thích ý nghĩa của từng màu nhiệm, nhưng còn nói về tầm quan trọng của toàn bộ chuỗi Mân Côi.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Ngay từ những thế kỷ đầu, Đức Maria đã được khẩn cầu như là Mẹ của Lòng Xót Thương. Bằng nhiều cách thế khác nhau, lời Kinh Mân Côi là sự tổng hợp về lịch sử Lòng Xót Thương của Thiên Chúa. Nhờ cầu nguyện và suy gẫm về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thêm một lần nữa thấy được khuôn mặt nhân từ của Ngài, khuôn mặt luôn được tỏ ra cho hết thảy mọi người trong mọi nhu cầu của đời sống. Mẹ Maria đồng hành với chúng ta trên hành trình này, Mẹ chỉ vào Con của Mẹ, Đấng chiếu tỏa Lòng Thương Xót của Chúa Cha.”

Ngày hôm sau, tức ngày Chúa Nhật, Đức Thánh Cha dâng Thánh Lễ cho khách hành hương. Ngài suy gẫm về đoạn Tin Mừng thuật lại việc mười người phong cùi đến với Đức Giê-su xin ơn chữa lành. Như Mẹ Maria nghe theo ý Chúa và vâng giữ lời Ngài, những người phong cùi cũng vâng lời Chúa Giêsu và hành động vì Đức Tin, là điều cuối cùng đã chữa lành họ.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhắc lại việc chín người cùi đã lãng quên “Đấng Chữa Lành” của họ và chỉ có một người trở lại dâng lời tạ ơn.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Chúng ta hãy xin Đức Mẹ giúp chúng ta nhận ra rằng, tất cả mọi sự đều là quà tặng của Thiên Chúa, để chúng ta có thể nói lời “Cảm ơn.” Như vậy, niềm vui của chúng ta mới được trọn vẹn.”

Đức Thánh Cha đã khích lệ những người hành hương, giúp họ nhận ra xem họ đã sẵn sàng để đón nhận những món quà của Thiên Chúa, hay là còn đang bị níu kéo trong sự an toàn của tiền bạc, trí tuệ và những dự định cá nhân.

Ngài khuyên mọi người hãy bám lấy Đức Tin đơn sơ của Mẹ Maria, hãy trở về với Chúa Giê-su để tạ ơn Lòng Thương Xót của Chúa.

Chuyển ngữ: Quang Khanh, S.J.

Nguồn: Rome Reports 10-10-2016