Đức Hồng Y Fernando Filoni thăm Công trình Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang

Trước khi rời khỏi La Vang để lên đường thăm Giáo phận Đà Nẵng, Đức Hồng Y Fernando Filoni và phái đoàn đã ra thăm công trình xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang vào lúc 07g00 ngày 23.01.2015. Cha Quản Nhiệm La Vang Giacôbê Lê Sĩ Hiền và Cha Hạt Trưởng Hạt Quảng Trị GB. Lê Quang Quý giới thiệu với Đức Hồng Y Fernando Filoni cùng phái đoàn về các hạng mục xây dựng của công trình.

23012015congtrinh_1

23012015congtrinh_2

23012015congtrinh_3

23012015congtrinh_4

23012015congtrinh_5

23012015congtrinh_6

23012015congtrinh_7

23012015congtrinh_8

23012015congtrinh_9

23012015congtrinh_10

 

Ban Truyền Thông TGP Huế