Các Tín Hữu Siêng Năng Tham Dự Lễ Bẻ Bánh Và Cầu Nguyện Không Ngừng

Ông Patrick Cerchia là phó tế vĩnh viễn phục vụ tại một giáo xứ ở Thụy Sỹ nơi vùng nói tiếng Romande. Ông bị tàn tật từ lúc mới chào đời. Ông lập gia đình với bà Claudine. Sau đây là chứng từ của ông về bí tích Thánh Thể.

thanh-le-thanh-the-minh-thanhTừ bao năm qua, đối với tôi, tham dự Thánh Lễ là cuộc vận động chính yếu trong cuộc sống lữ thứ nơi trần gian. Thánh Lễ là nơi chốn tuyệt vời nhất nhờ đó tôi có thể lãnh nhận Của-ăn-đàng để nuôi dưỡng đời sống.

 Nhưng Thánh Thể luôn luôn gắn liền với cộng đoàn. Sống Thánh Thể tức là gặp gỡ Đức Chúa GIÊSU hiện diện trong Bánh Hằng Sống. Sống Thánh Thể đồng nghĩa với việc cùng với các tín hữu Công Giáo khác lắng nghe, tiếp nhận và suy niệm Lời Chúa. Điều này nói lên tầm quan trọng của chiều kích cộng đoàn về Sự Hiện Diện của Đức Chúa GIÊSU KITÔ ở giữa các bạn hữu của Ngài.

 Tôi là một thành phần trong nhiệm thể của Đức Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh. Chính Ngài nối kết tôi với các anh chị em khác trong cùng một Đức Tin của Giáo Hội công-giáo duy-nhất thánh-thiện và tông-truyền. Khi tham dự Thánh Lễ và nhất là khi rước lễ, tôi vừa kết hiệp với Đức Chúa GIÊSU KITÔ hiện diện thật sự trong Bánh Thánh, tôi vừa hiệp thông với các anh chị em khác trong toàn thể nhân loại.

 Mỗi buổi sáng khi rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU giống như bắt đầu cuộc hành trình tiến về với các anh chị em mà tôi sẽ gặp gỡ sau đó trong môi trường sống. Có thể sẽ có những khuôn mặt mà tôi chưa bao giờ quen biết. Buổi cử hành bí tích Thánh Thể chính là thời điểm thuận tiện duy nhất giúp tôi có thể nuôi sống linh hồn bằng chính sự hiện diện của THIÊN CHÚA.

 Chúng ta – tín hữu Công Giáo – được mời gọi cùng nhau bước vào bàn dự tiệc thánh để lãnh nhận từ nơi Đức Chúa GIÊSU sức mạnh của Ngài. Nơi bàn tiệc thánh, Ngài cũng trao ban cho chúng ta niềm ước muốn cùng nhau tiến bước trên con đường hiệp thông: hiệp thông với THIÊN CHÚA và hiệp thông với anh chị em đồng loại. Chính bí tích Thánh Thể dẫn đưa các tín hữu Công Giáo đến chỗ gặp gỡ nhau và gặp gỡ người khác trên con đường sống.

 Nhận ra và làm chứng cho những kỳ công THIÊN CHÚA thực hiện trong đời tôi đồng nghĩa với việc tôi nhận ra sự hiện diện của THIÊN CHÚA nơi những người Chúa cho tôi có cơ hội gặp gỡ trong môi trường sống hàng ngày: nơi gia đình và ngoài xã hội hoặc trong cộng đoàn giáo xứ. Cử hành bí tích Thánh Thể cũng giống như từ đó chúng ta được sai đi và trở thành dấu chỉ sự hiện diện của THIÊN CHÚa trong đời sống thường nhật của từng người. Chính Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể qui tụ chúng ta thành cộng đoàn, cộng đoàn của bí tích Thánh Thể.

 Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể qui tụ chúng ta lại để làm cho chúng ta trở nên bạn hữu của Ngài. Rồi Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên những chứng nhân sống động sự hiện diện của Ngài giữa cộng đoàn nhân loại. Nói cách khác, sống bí tích Thánh Thể tức là tự để cho Đức Chúa GIÊSU đưa chúng ta đến với những ai ước muốn tìm kiếm và gặp gỡ Ngài. Hiệp thông vào sự hiện diện của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng kết hợp chúng ta lại với nhau, có nghĩa là tìm kiếm dấu vết sự hiện diện của Ngài trong chính cuộc sống của tôi và trong cuộc sống của người tôi có cơ hội gặp gỡ, yêu mến và phục vụ.

 … ”Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng THIÊN CHÚA, và được toàn dân thương mến. Và THIÊN CHÚA cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Sách Công Vụ Tông Đồ 2,42-47).

 (”Annales d’Issoudun”, Juin/2005, trang 8)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

(RadioVaticana 04.11.2015)