Ăn chay hay ăn Tết ?

Ăn chay hay ăn Tết -le-troTheo lịch Phụng Vụ, Thứ Tư Lễ Tro năm nay rơi đúng vào ngày 30 Tết. Luật Hội Thánh buộc những người ở độ tuổi quy định phải giữ chay và kiêng thịt vào hai ngày trong trong năm: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.

Ủy Ban Phụng Vụ trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã ra thông cáo đề ngày 31/01/2015 để hướng dẫn cụ thể các cử hành phụng vụ cho ngày này.
 
Thông cáo này cho biết trong Phụng Vụ, vị trí của Lễ Tro thuộc bậc lễ trọng chỉ đứng sau Tam Nhật Phục Sinh, nhưng lại ngang hàng với các lễ Giáng Sinh, Thăng Thiên và Hiện Xuống, và được xếp cao hơn tất cả các lễ trọng khác trong năm theo lịch chung hay lịch riêng.
 
Chính vì thế, Lễ Tro vẫn được cử hành đúng vào Thứ Tư, ngày 18/02/2015, tức 30 Tết. Trong khi đó, Lễ Tất Niên thuộc lịch riêng tại Việt Nam sẽ không được cử hành năm nay.
 
Tuy nhiên, thông cáo cũng nói rõ không có cản trở gì đối với việc cử hành Lễ Giao Thừa bắt đầu từ chập tối của 30 Tết đối với những nơi muốn cử hành thánh lễ ngoại lịch này.

 
Riêng việc giữ chay và kiêng thịt của Thứ Tư Lễ Tro đối với Mùa Chay năm nay đã được các giám mục Việt Nam nhất trí dời vào Thứ Sáu, ngày Mồng 9 Tết.

Hội Quán