Xuân hiệp nhất G.x Khiết Tâm (Xuân 2009)

Trong niềm vui ngày Xuân năm 2009. Linh mục Chánh xứ  Khiết Tâm (Giáo Hạt Chí Hòa) cùng Hội đồng mục vụ đã đến thăm hỏi các gia đình bệnh nhân cũng như  gởi các phần qùa đến các gia đình khó khăn trong và ngoài Giáo xứ không phân biệt tôn giáo.