Viết cho bạn, người giáo lý viên


Viết-cho-Giáo-Lý-Viên

Bạn mến!

Là giáo lý viên, chắc hẳn bạn rất quan tâm đời sống đức tin. Cùng bạn, tôi xin chia sẻ niềm thao thức về: mặc khải, đức tin và đời sống đạo. Ước gì, bạn và tôi tìm gặp Thầy Giêsu một cách thâm sâu hơn nơi cõi lòng mình và trong Hội Thánh.

Thực tại “mặc khải” thật sống động. Nó như món quà trong tương quan tình bạn. Bạn vừa tỏ lộ chính bạn cho tôi; vừa trao tặng tôi những lời nói, cử chỉ, những vật cụ thể. Món quà cho tôi vừa là bạn, vừa là những gì biểu lộ bạn. Vì yêu, Thiên Chúa trao ban chính Ngài, và trao ban tất cả để cứu độ con người. Trong lịch sử, Ngài đã tỏ mình cách tiệm tiến qua các tổ phụ, Môsê và các ngôn sứ. Sau cùng, Chúa Cha sai Người Con trở thành con người; để Thầy Giêsu sống với người, sống giữa đời, trong cung cách hành xử của Thiên Chúa. Nơi thập giá và phục sinh, mầu nhiệm Thiên Chúa được tỏ lộ trọn vẹn. Kinh nghiệm mầu nhiệm này, tôi nhận thấy tình bạn giữa chúng ta thật bất toàn! Nếu bạn trao tặng mà tôi không đón nhận? Trong kinh nghiệm nhân sinh, người ta thường bắt ép nhau; nhưng trong ánh sáng thiêng liêng, tôi ngày càng nhận thấy, Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng tự do mà Ngài đã ban cho con người.

Tự do này lớn đến nỗi tôi và bạn có thể chối từ Ngài, nhưng đón nhận Ngài lại là một ơn ban. Ân sủng luôn đi bước trước, không vi phạm tự do mà còn hoàn thiện tự do; và khi ấy, con người có thể đáp lại mặc khải của Thiên Chúa bằng đức tin. Khi nhận quà bạn trao, trước hết món quà đã là “ơn ban” của bạn cho tôi rồi, sau đó mới đến “tự do” của tôi. Đức tin mãi là một thực tại vừa vững bền vừa mong manh. Vững bền vì chính Thiên Chúa hứa và hành động. Mong manh vì con người có thể đánh mất đức tin; ngay cả khi đức tin được nuôi dưỡng, con đường đức tin vẫn đầy thách thức.

Phải chăng, đức tin không việc làm là đức tin chết, và đức tin hành động nhờ đức mến? Thật vậy, mọi ơn Chúa ban, tôi đều nhận được từ Hội Thánh. Bạn có thể hỏi rằng, những gì tôi nhận được nơi những người “ngoài Hội Thánh” như anh chị em không cùng niềm tin? Tôi tin rằng, Chúa đang hoạt động nơi mọi sự, trong mọi người, và nhất là giữa lòng Hội Thánh, trong sự thánh thiện đầy thương tích. Tôi thấy, Thầy Giêsu đang hiện diện cách vắng mặt bên tôi. Khi Thầy sống với những người cùng thời, vẫn có kẻ tin và không tin. Nhưng tôi ngạc nhiên, vì khi gặp Thầy, người ta dần rõ hơn những cái tốt xấu trong đời mình. Ơn biến đổi con người, biến đổi cuộc đời là dấu chỉ tuyệt vời về Thầy. Khi gắn bó với Thầy, cuộc đời người môn đệ vất vả hơn, nhưng đầy sức sống và niềm vui. Tôi từng đối diện với những cuộc chiến nội tâm. Nó phức tạp và khó khăn hơn tất cả những gì tôi có thể biết và kinh nghiệm. Khi ấy, Chúa đến với tôi cách âm thầm qua Thánh Lễ, Kinh Thánh, Mẹ Maria, các thánh, và những người bạn của Ngài quanh tôi. Để rồi, tôi không mất hy vọng, dám chiến đấu với chính mình trong khủng hoảng về đức tin, về ơn gọi, về cuộc đời. Từ tội lỗi và giới hạn của tôi, Thầy Giêsu cứu tôi, Thần Khí biến đổi tôi, Chúa Cha thực hiện cuộc sáng tạo mới nơi tôi. Mỗi lần như thế, con tim tôi rung lên nhịp đập của vũ trụ, của anh chị em, của bản thân, và của Thiên Chúa một cách thanh khiết hơn.

Có thể bạn sẽ chán ngán tôi, nếu tôi phản bội tình bạn. Còn Thầy Giêsu, Ngài yêu thương con người đến cùng, đến độ chịu treo trên thập giá với trái tim bị đâm thủng. Đã có lúc, tôi tưởng rằng, tình bạn thật cao thượng, nhưng thật lòng, tôi nhận thấy nó mờ tối và mong manh dễ vỡ. Chỉ từ kinh nghiệm tình bạn với Giêsu, tôi mới có đủ can đảm và lòng tin để kết bạn. Cầu chúc bạn trở thành bạn chí thiết của Giêsu, và bạn tốt với từng người trong cẩn trọng và đơn sơ.

Lễ các thánh tử đạo Việt Nam, 24-11-2014

Vũ Tử Quyết, S.J.