Video- Trong Giáo Hội không có chỗ cho các linh mục lạm dụng trẻ vị thành niên

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cương quyết khẳng định không khoan nhượng đối với những ai lạm dụng trẻ vị thành niên và ngài đã yêu cầu các giám mục nên điều tra các khiếu nại liên quan đến vấn đề này. Sau đây là nội dung đoạn video, mời chúng ta cùng click và xem: