Venezuela yêu cầu Vatican làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng quốc gia

Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, Venezuela thông báo đã đồng ý đề xuất của lãnh đạo đối lập yêu cầu Vatican làm trung gian hòa giải trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế của đất nước này.

NicolasMaduro.jpgChính phủ Maduro và phe đối lập Dân chủ liên minh Thống nhất đã không thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng, gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về thực phẩm và y tế, đã dẫn đến sự tan vỡ trong các dịch vụ năng lượng và vệ sinh.

Vatican chưa trả lời chính thức yêu cầu hòa giải này.

Jos. Tú Nạc, NMS