Vatican đình chỉ đơn vị kiểm toán độc lập

Tòa Thánh vừa quyết định đình chỉ công việc kiểm toán của Công ty PricewaterhouseCoopers (PwC) hồi tháng Tư nhằm “rà soát lại một vài điều khoản và phạm vi của hợp đồng”.

Trong một thông cáo đưa ra ngày 10 tháng 6, Vatican kết luận rằng “theo luật pháp, nhiệm vụ thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính sẽ được giao lại cho Văn phòng Tổng Kiểm toán của Tòa Thánh”, chứ không phải là một đơn vị kiểm toán bên ngoài.Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng đây là “trường hợp bình thường ở hầu hết các quốc gia có chủ quyền”. Nhưng “PwC sẽ còn đóng vai trò giúp đỡ” trong kiểm toán và “họ cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ và tham vấn cho những Thánh bộ nào cần đến”.Tuy nhiên, thông cáo bác bỏ rằng việc đình chỉ kiểm toán từ bên ngoài là một ‘cú giáng mạnh’ vào nỗ lực cải cách tài chính của Vatican. 

“Điều quan trọng phải làm sáng tỏ rằng, trái với một số nguồn tin đã nêu lên, việc đình chỉ này không phải vì hoài nghi về tính minh bạch hoặc phẩm chất làm việc của PwC, cũng không phải vì có một hoặc nhiều cơ quan của Tòa Thánh muốn như vậy để ngăn trở việc cải cách tài chính”, thông cáo viết.

Lộ trình hướng tới thực thi chính xác và phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc tế về Kiểm toán Công quyền (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) thường phức tạp và kéo dài. Lộ trình đó đòi hỏi có một loạt các lựa chọn pháp lý cũng như áp dụng các thủ tục hành chính và kiểm toán, đó là những điều mà hiện nay vẫn đang được triển khai.

“Ghi nhận các hoạt động có giá trị mà PwC đã thực hiện, Tòa Thánh tuyên bố rằng hai bên đã ký kết một thỏa thuận mới, phù hợp với khuôn khổ thể chế hiện tại để tạo ra một sự hợp tác rộng lớn hơn với PwC, nhằm đáp ứng được các nhu cầu của Tòa Thánh”.

“Thỏa thuận này cho phép tất cả các cơ quan của Tòa Thánh tham gia tích cực hơn vào việc cải cách đang được tiến hành. Với đề xuất này, Tòa Thánh sẽ kịp thời khôi phục lại sự phối hợp với PwC.

Cam kết về kiểm toán kinh tế – tài chính vẫn đang được xúc tiến và là một ưu tiên của Tòa Thánh lẫn Quốc vụ khanh Vatican.

Chân Phương

Nguồn tin: vietcatholic