Vatican có tuần cao điểm: công nghị Hồng Y

Theo tin từ Vatican, từ hôm thứ Hai, ngày 9 tháng Hai là khởi đầu tuần cao điểm của Tòa Thánh. Hội đồng gồm 9 Hồng Y được gọi tắt là C9 bắt đầu kỳ họp thứ 8. Dự kiến, các ngài có ba ngày thảo luận xung quanh Đức Thánh Cha trước khi Công nghị Hồng Y nhóm họp, qui tụ hàng trăm Hồng Y trên thế giới từ ngày 12 đến ngày 15 tại Roma. Liên quan đến các cuộc thảo luận lần này, đây là một cuộc tập hợp lớn giữa các Hội Đồng Tòa Thánh trong bối cảnh tái tổ chức Giáo triều Rôma.

Vì lý do phức tạp, việc canh tân cũng không thể diễn ra trước năm 2016. Dự định tái tổ chức cũng gặp phải những phản hồi không tán thành. Công việc cải tổ đã được khởi đầu sau khi tái cơ cấu các dịch vụ kinh tế và tài chính, và thiết lập Hội đồng thư ký về kinh tế, do Đức Hồng y George Pell, thành viên của nhóm C9.

Hội đồng Hồng Y cũng phải viết lại Pastor Bonus, Tông hiến nhằm hướng dẫn giáo triều, xuất bản năm 1988. Theo lô gich, Tông hiến mới phải trao cho Hội đồng Tòa Thánh phụ trách lập pháp. Những điểm chính yếu của dự án về canh tân hành chính của Tòa Thánh phải được thông qua vào cuối tuần cho các Hồng Y trên toàn thế giới được Đức Thánh Cha triệu tập các ngày 12 và 13 tháng 2.

Nhiều người nghĩ rằng cuộc thảo luận lần này cũng sôi nổi như năm ngoái, khi Đức Thánh Cha trải thảm đỏ cho đề tài lớn về gia đình. Hội nghị quan trọng này sẽ được tiếp nối với những nghi thức dành cho việc vinh thăng 20 tân Hồng Y vào thứ Bảy và Chúa Nhật tới, trong đó có 15 Hồng Y cử tri, mà phần lớn đến từ vùng ngoại biên của Giáo Hội. Trong số đó, chỉ có một thành viên của Giáo triều, Đức Tổng Giám Mục người Pháp Dominique Mamberti, cựu Ngoại Trưởng Tòa Thánh và hiện nay là Chủ Tịch Tối Cao Pháp viện của Tòa Thánh.

Minh Sáng
(News.va)