Ủy nhiệm thư Đức Thánh Cha gửi các cha xứ nhân cuộc gặp gỡ quốc tế “Các cha xứ với Thượng hội đồng”

Tôi có một điều muốn yêu cầu anh em, những người đã đến đây đại diện cho các cha xứ trên toàn thế giới: chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh em để tiếp tục lắng nghe tiếng nói của các cha xứ trước Khoá họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục. Cuộc gặp gỡ này rất quan trọng, nhưng vẫn chưa đủ: chúng ta phải làm nhiều hơn nữa nếu muốn có thêm nhiều cha xứ tham gia vào tính năng động của Thượng Hội đồng. Và điều này không thể chỉ được thực hiện bởi Tổng Thư ký Thượng Hội đồng và các Bộ của Giáo triều Rôma, vốn là những đơn vị đã tổ chức cuộc gặp gỡ này.

Vì vậy, hôm nay tôi yêu cầu anh em, một khi trở về nhà, hãy trở thành những nhà thừa sai hiệp hành với các cha xứ anh em của mình: trong việc truyền cảm hứng suy tư về việc canh tân thừa tác vụ của cha xứ dưới ánh sáng hiệp hành và truyền giáo, trong việc thúc đẩy những khoảnh khắc đối thoại trong Thánh Thần giữa các cha xứ, cách trực tiếp hoặc trực tuyến, và trong việc tận dụng tối đa cơ hội của các cuộc gặp gỡ đã được tổ chức hoặc tổ chức cuộc gặp gỡ cụ thể cho mục đích này. Và sau đó, tôi yêu cầu anh em thông tri cho Ban Thư ký Thượng Hội đồng về kết quả của những cuộc gặp gỡ này, theo những hướng dẫn sẽ được gửi cho anh em. Khi trở về nhà, anh em hãy trình bày về ý tưởng này với các giám mục của anh em, và với các Hội đồng giám mục, đồng thời thưa với các ngài rằng đây là nhiệm vụ mà Đức Thánh Cha đã giao phó cho anh em.

Về phần mình, tôi đã viết một lá thư gửi tới tất cả các cha xứ trên toàn thế giới để thông báo về sáng kiến này, và giới thiệu anh em với tư cách là những nhà thừa sai hiệp hành giữa họ. Bây giờ tôi sẽ ký, và sau đó mỗi người trong anh em sẽ nhận được một bản sao để phổ biến khi trở về nhà.

Xin cảm ơn vì sự hợp tác của anh em. Tôi sẽ đồng hành với anh em trong lời cầu nguyện, và xin anh em cũng đừng quên cầu nguyện cho tôi.

PHANXICÔ

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: press.vatican.va (08. 05. 2024)