Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa chay tại G.x Tân Thông lúc 17h30 ngày 10/4/2017 Chủ tế LM Phêrô Nguyễn Chí Công

Thánh lễ Tĩnh tâm Mùa chay do Linh mục Phêrô Nguyễn Chí Công chủ tế tại Giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 17h30 ngày 10/4/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi khuyết tật không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website  hoặc Facebook:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì