Trực tiếp: Thánh lễ Vọng Phục sinh tại G.x Tân Thông lúc 19h00 ngày 15/4/2017. Chủ tế Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài


 

Thánh lễ Vọng Phục sinh do Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế tại Đài Thánh Giá G.x Tân Thông – Giáo phận Phú Cường vào lúc 19h00 ngày 15/4/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi khuyết tật không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website  hoặc Facebook:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì