Trực tiếp: Thánh lễ ra mắt BCH LCTX tại G.x Bình Chánh 18giờ00 ngày 28/5/2016

Vào lúc 18giờ00 ngày 28/5/2016. Tại Giáo xứ Bình Chánh, Giáo hạt Tân Sơn Nhì sẽ long trọng tổ chức Thánh lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót và ra mắt Ban Chấp Hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Bình Chánh, Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thánh lễ do Linh mục Gioan Nguyễn Văn Kích SDB (Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Bình Chánh) chủ tế.

CHƯƠNG TRÌNH

17 giờ 00: Chuỗi Mân Côi

17 giờ 30: Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót

18 giờ 00: Thánh lễ

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì