Trực tiếp: Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại G.x Tân Hương – Hạt Tân Sơn Nhì lúc 17h30 ngày 18/6/2017

Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô do Linh mục Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng chủ tế tại G.x Tân Hương – Hạt Tân Sơn Nhì lúc 17h30 ngày 18/6/2017

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi, khuyết tật ở xa không thể đến được.

Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net
Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì