Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại Giáo xứ Bến Hải – Hạt Gò Vấp lúc 15h00 ngày 28/10/2016

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại G.x Bến Hải – Giáo hạt Gò Vấp do Linh mục Giuse Phạm Công Trường chủ tế vào lúc 15giờ00 ngày 28/10/2016. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Kính chúc quý anh chị một Năm Thánh tràn đầy hồng ân!

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì