Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Thông 12giờ00 ngày 5/8/2016

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại G.x Tân Thông vào lúc 12giờ00 ngày 5/8/2016. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Kính chúc quý anh chị một Năm Thánh tràn đầy hồng ân!

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì